Zahvaljujemo što koristite naše proizvode i usluge (“Usluge”). Usluge pruža Vitafon PL Leonids Berkovics (“Pružatelj usluga”) sa sjedištem u Varšavi, Republika Polska. Svi posjetitelji (“Korisnik”) web stranice vitafon.hr (“Web stranica”) smatrat će se korisnicima (“Korisnik”). Korištenjem naših usluga (npr. posjetom web-stranici), Korisnik se obvezuje prihvatiti i pridržavati se svih sljedećih uvjeta i odredbi. Pažljivo ih pročitajte. Nečitanje odredbi i uvjeta ne oslobađa vas odgovornosti da ih se pridržavate. Zakoni Republike Polski primjenjivat će se na sve sporove proizašle iz ili u vezi s ovim uvjetima ili Uslugama. Sva potraživanja koja proizlaze iz ili se odnose na ove uvjete ili Usluge bit će sporena isključivo pred okružnim sudom v Varšavi, Polskoj.

Pravila i uvjeti usluge stupili su na snagu 1. srpnja 2022.

Autorska prava
Sve informacije sadržane na ovoj web stranici podliježu autorskim pravima. Zabranjena je reprodukcija takvih informacija u komercijalne svrhe, bez pisanog dopuštenja Davatelja usluge.

Odricanje od odgovornosti i ograničenje odgovornosti
Iako je Pružatelj usluge dao sve od sebe kako bi se pridržavao važećeg zakonodavstva i osigurao da sadržaj usluge i informacije koje se nalaze na web stranici budu točni i ažurni, Pružatelj usluge ne jamči da će biti slobodni od pogreške i ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice proizašle iz korištenja pruženih informacija i usluga. Usluge se pružaju “kakve jesu” i pružatelj usluga korisniku ne daje nikakva jamstva u vezi s uslugom, kao što su, ali ne ograničavajući se na:

korištenje Usluga zadovoljit će zahtjeve Korisnika;
su usluge prikladne za namjeravanu upotrebu;
Usluge će biti neprekinute, pravovremene, sigurne ili bez pogrešaka;
Dokumentacija koja se odnosi na uslugu je bez grešaka;
informacije koje je Korisnik dobio kao rezultat Korisnikovog korištenja Usluga bit će točne, točne, pouzdane i ažurne;
tijekom korištenja usluga neće doći do problema s kompatibilnošću ili kvarova hardvera ili softvera;
nedostaci u radu ili funkcionalnosti usluge će biti ispravljeni.
Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem usluga ili povezanosti korisnika s korištenjem usluga, kao što su, ali ne ograničavajući se na smanjenje prodaje ili dobiti, gubitak dobiti, gubitak pristupa Uslugama ili mogućnost gubitka podataka, narušavanje ugleda ili dobre volje.
Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu pretrpljenu kao rezultat aktivnosti trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, širenje računalnih virusa i spywarea, hakiranje, krađu podataka (uključujući osobne podatke).

Ograničenja odgovornosti ne odnose se na štete koje su uzrokovane namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Pružatelj usluga nije odgovoran za kašnjenja ili štetu uzrokovanu čimbenicima koji su izvan područja utjecaja Pružatelja usluga, koji se nisu mogli uzeti u obzir, ili se razumno nisu mogli izbjeći (“Viša sila”). Ovi čimbenici uključuju, ali nisu ograničeni na programe ili tehničku opremu koju pružaju treće strane, kao što su kvarovi podatkovne mreže, kvarovi ili pogreške, prekidi napajanja.

Ako podizvođač pružatelja usluga doživi višu silu, pretpostavlja se da to oslobađa pružatelja usluga svake odgovornosti.

Zaštita podataka i privatnost
Politika privatnosti objašnjava kako pružatelj usluga postupa s vašim osobnim podacima i štiti vašu privatnost kada koristite usluge. Korištenjem Usluga, Korisnik je suglasan da pružatelj usluga može koristiti takve podatke u skladu s Politikom privatnosti. Korištenjem Usluga Korisnik pristaje na politiku privatnosti davatelja Usluge.

Politika privatnosti dostupna je na web stranici Pružatelja usluge. Pregledajte našu Politiku privatnosti kako biste razumjeli našu praksu prije korištenja Usluge.

Ostalo
Usluge mogu uključivati ​​hiperveze na druge web stranice. Pružatelj usluga nije odgovoran za sadržaj, dostupnost, točnost i potpunost web stranica trećih strana.

Za korištenje usluge od korisnika se može zahtijevati korištenje ili preuzimanje softvera ili usluga trećih strana. Takve usluge ili softver mogu podlijegati posebnim uvjetima. Uvjeti usluge ne utječu na odnos Korisnika s tim trećim stranama.

Činjenica da Pružatelj usluge ne koristi svoja prava prema Uvjetima usluge, ne znači odricanje ili odustajanje od tih prava ili drugih prava.

Ovaj Ugovor podliježe zakonima Republike Polske.

Pružatelj usluge nastoji u dobroj vjeri pregovorima riješiti sva neslaganja, sporove, zahtjeve ili kontroverze koje proizlaze iz ili se odnose na Uvjete usluge. Ako to nije moguće, spor će voditi Okružni sud Varšava, Polska.

Ako bilo koja odredba ovih uvjeta postane ili se pokaže ništavnom, neprovedivom ili nevažećom, valjanost ili provedba